top of page

Tekstiler

Beklædning og tekstiler er de forbrugsområder, som har den største miljøpåvirkning efter de store 3: Bil, Bøf og Bolig. Vores køb af tøj og tekstiler bidrager med gennemsnitligt 650 kilo CO2 om året: Dette er mere end hvad vores forbrug burde være i 2050, hvis vi skal nå målene i Parisaftalen. 

 

Alle aktører er nødvendige at have med i spil for at gøre tekstilproduktion og -forbrug mere bæredygtigt. Virksomheder kan arbejde med den grønne -og cirkulære omstilling ved bl.a. at bruge "cleaner" og "leaner" produktionsteknologi og -teknikker, ved at sælge kvalitet frem for kvantitet og ved at designe for holdbarhed, reparation og genanvendelse. 

Eller med at eksperimentere med alternative forretningsmodeller og strategier såsom leasing og take back-ordninger. 

Forbrugere kan købe grønnere produkter, dele, reparere og købe brugt. Og myndighederne kan bl.a., stille krav til tekstilers bæredygtighed i offentlige udbud, eller skabe de rigtige rammer, der fremmer den grønne omstilling blandt både brands, producenter, samt offentlige og private forbrugere. 

 

Hos NORION er vores tilgang er, at udfordringerne skal løses gennem tværgående indsatser, der inkluderer alle led af industriens værdikæde, både offentligt og privat. Dette belyser behov for nye styringsmidler fra myndigheder, kapacitetsbygning, samt certificering i den grønne omstilling hos virksomheder og offentlige indkøbere, og dels undersøger adfærden blandt brugerne i værdikæden.

 

Hvad kan vi?

NORIONs konsulenter har indgående indsigt i værdikæden helt fra design og produktion af nye beklædning til indsamling -og behandling af brugte tekstiler. Vi har udviklet kortlægningsmetoder, beregningsværktøjer og har stor viden om flows af fibre, garn, metervarer og færdige produkter gennem hele værdikæden. Vi har bl.a. leveret anbefalinger om styringsmidler for at fremme cirkularitet på kommunalt, nationalt og Europæisk niveau. 

 

Vi kender til de udfordringer som virksomheder står over for i den cirkulære og grønne omstilling samt til strategier, der kan overkomme disse. Vi kan skræddersy løsninger, som passer til en virksomheds aktiviteter, produkter og kundetyper, og vi har hjulpet adskillige virksomheder med at finde den nødvendige økonomiske støtte til at påbegynde deres grønne og cirkulære rejse. På forbrugersiden har vi et hold af dygtige antropologer og etnologer, der kan undersøge forbrugeradfærd og nudge forskellige brugersegmenter mod mere cirkulær adfærd.  

 

NORION har gennem 9 år opbygget et stort netværk af aktører i tekstilindustrien både offentligt og privat, og vi ynder at sætte nye aktører med spændende løsninger sammen med etablerede spillere, for i samarbejde at styrke den cirkulære omstilling.

 

NORION tilbyder konkret rådgivning om bæredygtig forretningsudvikling for små og mellemstore virksomheder. Læs mere her om hvordan NORION kan hjælpe din virksomhed.

 

Hvad har vi lavet?

PlanMiljøs specialister har igennem de seneste 10 år

 

 • Kortlagt omfanget af madspild i Danmark og Norden igennem bl.a. Affaldsdatasystemet, praksismålinger, dataanalyser og interviews
   

 • Understøttet udviklingen af frivillige aftaler for madspildsreduktion 
   

 • Undersøgt hvordan lovgivning og indkøbsaftaler kan føre til madspild i grossist- og detailled 
   

 • Lavet adfærdsundersøgelser og madspildsmålinger i professionelle køkkener
   

 • Lavet CO2 beregninger for reduktionspotentialer 
   

 • Faciliteret Partnerskab om Mindre Madspild, og bl.a. koordineret en tværgående indstilling om skatte- og reguleringsmæssige barriere for donation
   

 • Kortlagt potentialet for anvendelse af klasse II grøntsager i primærproduktionen
   

 • Testet sourcing og brug af klasse II grøntsager i professionelle køkkener 
   

 • Udarbejdet modeller som skal sikre en forbedret indsats mod madspild i Danmark og norden gennem reduktion og øget omfordeling af overskudsfødevare 
   

 • Etableret erhvervssamarbejder og sikret finansiering til driften af foreningen Stop Spild Af Mad 
   

 • Udviklet projekter om bl.a. videnscenter om madspild og kommunikationskampagner med fødevareværdikæden med fokus på at fremelske respekt for maden 
   

 • Udviklet kortlægningsmetoder, definitioner og afgrænsninger for madaffald og madspild 

"DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre [...]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"NORION har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Featured projects

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Samarbejdspartnere og kunder

bottom of page