top of page

Sociale indsatser

Hos NORION ser vi bæredygtighed som et bredt begreb, der dækker over både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Sociale indsatser er vigtige for skabelsen af en bæredygtig verden, og derfor arbejder vi i NORION sammen med en række dygtige civilsamfundsaktører og offentlige samarbejdspartnere om at løse sociale problemstillinger.

Hvad kan vi?

NORION udvikler, understøtter og evaluerer sociale indsatser i samarbejde med eksempelvis foreninger, socialøkonomiske virksomheder, boligsociale helhedsplaner og kommunale aktører.

 

NORIONs medarbejdere er specialiseret inden for antropologi, sociologi, statskundskab og kommunikation. Vi har praksiserfaring med vidt forskellige udsatte målgrupper såsom socialt udsatte familier med etnisk minoritetsbaggrund, ensomme ældre, aktivitetsparate borgere og unge fra socialt udsatte boligområder.

 

Samarbejdet beror altid på den konkrete partners behov og ønsker, men spænder typisk over:

 

 • Projektudvikling og fundraising: Vi har stor ekspertise og erfaring inden for projektudvikling og fundraising, hvilket vi blandt andet anvender til at kvalificere fonds- og puljeansøgninger. Vi sikrer, at den sociale indsats beror på en velunderbygget forandringsteori med klar sammenhæng mellem problemstilling, formål, resultater, målgruppe, projektaktiviteter, samarbejdspartnere, tidsplan og budget.

 

 • Projektledelse, kapacitetsopbygning og samarbejde: Vi understøtter projektledelse af større projekter, hvor vi faciliterer inddragelsesprocesser, yder rådgivning og kapacitetsopbygning, udvikler metodedesign og bistår implementering og forankring – altid med udgangspunkt i den konkrete kontekst, praksis og målgruppe. Vi udnytter også vores store netværk og vidensgrundlag til at danne partnerskaber på tværs af sektorer dér hvor vi kan se, at det giver mening i løsningen af sociale problemstillinger.

 

 • Evaluering: Vi kombinerer en bred vifte af kvalitative og kvantitative metoder i proces- og effektevalueringer. Vi følger oftest en indsats fra start til slut og prioriterer et formativt procesevalueringsformat, hvor vi anvender den opnåede viden til at udvikle og optimere projektet løbende, mens det udspiller sig. Desuden lægger vi stor vægt på, at resultaterne fra evalueringen kommunikeres levende og håndgribeligt, så analyserne kan omsættes til praksis.

 

 • Formidling og videndeling: Vi sikrer den gode formidling af projektaktiviteter og resultater via målrettet kommunikation med skarpe budskaber og øje for de specifikke målgrupper. Vi har bred erfaring med formidling og videndeling via eksempelvis kampagner og videoformidling samt pressemeddelelser og konferencer.

Image by Shane Rounce
Image by Annie Spratt

Hvad har vi lavet?

NORIONs specialister har igennem de seneste tre år blandt andet:

 

 • Udviklet, testet og skaleret nye typer af rentable fritidsjobs, der både skaber muligheder for udsatte unge og løser verdensmålsudfordringer (FRAK og Urbanplanen, støttet af Tuborgfondet)

 

 • Udviklet kommunikationsmateriale og rådgivet om forretningsudvikling, CSR og ESG for Gadens Stemmer med henblik på at skabe meningsfuld beskæftigelse til endnu flere guider, der laver byvandringer om et levet liv med hjemløshed, stofbrug, anbringelser og diagnoser (Gadens Stemmer, støttet af Sustainable Business-programmet)

 

 • Understøttet samskabelse, rådgivet om frivilligledelse, udviklet nye redskaber og evalueret proces og resultater i et projekt om bedre adgang til den lokale vilde natur for udsatte børnefamilier, institutioner og ildsjæle i en boligsocial helhedsplan (Den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe, støttet af Friluftsrådet)

 

 • Skabt eventkoncepter og udviklet kommunikationsmateriale i samarbejde med udsatte unge i et projekt om at motivere til skraldeoprydning i naturen (FRAK, støttet af Miljøstyrelsen)

 

 • Faciliteret skabelsen af et borgerdrevet og bæredygtigt socialt samlingssted (Feldballe i Syddjurs Kommune, støttet af Landdistriktspuljen)
   

 • Evalueret Baisikeli Frijobs indsats med at skabe arbejde til hjemløse og stofbrugere visiteret til det sociale frikort (Baisikeli Frijob) 
   

 • Udviklet og fundraiset til projektet Bæredygtigt Fællesskab, hvor ensomme beboere klædes på til at bekæmpe tekstilspild. Desuden hjulpet foreningen I Tråd Med Verden med kapacitetsopbygning, kommunikation og evaluering ifbm. projektet (I Tråd Med Verden, støttet af TrygFonden)

"DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre [...]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"NORION har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Featured projects

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Samarbejdspartnere og kunder

bottom of page