top of page

Vi giver eksempler på cirkulære forretningsmodeller

Danmark skal have et udvidet producentansvarssystem for emballage inden 2025. En spændende mulighed for at blive førende inden for bæredygtige, cirkulære tilbagetagningssystemer. Myndighederne arbejder på at skabe rette rammebetingelser, og virksomheder og interesseorganisationer arbejder på at fremme egnede, cirkulære forrentningsmodeller.


Internationale erfaringer viser desværre, at EPR systemer ofte fokuserer på genanvendelse af engangsemballage, mens incitament for genbrugelige alternativer reduceres, selvom genbrug oftest er bedre for miljøet.


Danmarks Naturfredningsforening har lanceret en ny rapport udarbejdet af PlanMiljø og Nordic Sustainability med eksempler på cirkulære forretningsmodeller inden for genbrugsemballage til take-away, e-handel og personlig pleje. Casene indikerer, at flergangsemballage skal bruges relativt få gange, før det giver store miljøfordele og økonomisk gevinst.


Læs rapporten her: https://www.dn.dk/nyheder/ny-rapport-genbrug-af-emballage-bliver-hurtigt-en-klimagevinst/

Det er vores håb, at den bidrager til udvikling af ambitiøse EPR systemer og smidige rammebetingelser, der understøtter en cirkulær udvikling.


Vil du vide mere om rapporten eller gøre jeres emballage til noget at være stolt af, så ræk ud til David McKinnondm@planmiljoe.dk


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page