top of page

Verdensmålene er da også relevante på fødegangen!

Region Midt vil være ”en cirkulær region med bæredygtige indkøb, genbrug, genanvendelse, vedvarende energi og minimalt forbrug” i 2030, og CO2-neutrale i 2050. Det er på sygehusene, visionen skal realiseres, og hvor miljøhensyn skal balanceres med hygiejnekrav og travle dage. For at indsamle konkrete erfaringer med, hvordan bæredygtighed kan implementeres, har Region Midtjylland iværksat et spændende pilotprojekt, der skal fremme den bæredygtige adfærd på Føde- og Mor- og Barnafdelingen på Horsens Sygehus – med verdensmålene som løftestang. Verdensmålene er blevet brugt til at identificere, hvor afdelingerne har det største aftryk, hvad de skal prioritere at arbejde på, og hvordan fremskridtet kan måles og kommunikeres.


Projektet skal munde ud i et værktøj, der skal sikre, at afdelingerne giver nyfødte og deres familier en bæredygtig start på livet. Med antropologiske designgreb har vi faciliteret en workshop om brugernes ønsker til et sådant værktøj - både i forhold til, hvad det skal indeholde, og hvordan det skal bruges og se ud, så det skaber værdi i en hektisk hverdag på de to afdelinger.


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page