top of page

Projekt om reducering af madspild

Madspild sker ikke kun i køkkener og fra kantinernes buffeter. Det sker i alle led 'fra jord til bord' - herunder hos grossisterne. De levende råvarer som frugt og grønt er de mest udfordrende varer at håndtere, og det er i denne fødevarekategori, det største madspild fra grossisternes lagre finder sted. Hørkram, den største grossist til det offentlige herhjemme, fortæller, at det udgør 65 % af det samlede spild hos dem. På frugt og grønt er kvalitetsstandarderne til råvarerne høje, og der mangler et godt system til at afsætte varerne, når de falder for kvalitetsstandarderne. De offentlige indkøbere kan bidrage til at reducere spildet gennem krav og systemer, men det kræver tæt samspil i værdikæden. Et tværgående projekt om madspild har sat fokus på en række årsager til madspild i grossistleddet, herunder kassering af 2.sorteringsråvarer i grossistleddet. Projektet opfordrer grossister til det offentlige, køkkenfolk og indkøbere til at samarbejde om at løse problemet. I artiklen kan du læse mere om udfordringerne og løsningsmulighederne. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem Århus Kommune, Københavns Kommune og PlanMiljø Aps. Kontakt Johanne Skibsted Holm for mere information eller læs mere her.


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedIn

bottom of page