top of page

Praktikant med flair for cirkulær økonomi søges!

Brænder du for miljømæssig og social bæredygtighed og har du lyst til at afprøve dine færdigheder og få nye erfaringer med særligt cirkulær økonomi? Så bliv en del af konsulentteamet hos PlanMiljø.


PlanMiljø søger en praktikant fra f.eks. sociologi, statskundskab, internationale studier, miljøplanlægning mv til forårssemestret 2022. Praktikstillingen er på fuld tid med opstart i starten af 2022. Ansøgningsfristen er den 22. november 2021. Der afholdes løbende samtaler.


SÆRLIGT FOKUS PÅ CIRKULÆR ØKONOMI

Som praktikant hos PlanMiljø, vil du primært komme til at arbejde på to af vores større internationale projekter, som du kommer til at få indgående kendskab til gennem forløbet. Begge projekter har fundament i cirkulær økonomi og giver dig derfor mulighed for at tilegne dig stor viden om omstillingen til cirkulær økonomi i praksis, materialeeffektivitet, affaldshåndteringer, bæredygtige forretningsmodeller, overgangen fra produkter til services m.m.


Reduce – Reuse – Recycle – Three Roads to a Circular Economy

Omstillingen fra lineær til cirkulær økonomi er i højsædet i EU. Derfor yder EU’s Structural Support Programme støtte til at forberede og gennemføre administrative og strukturelle reformer i EU’s medlemsstater. Målet med projektet er at støtte portugisiske myndigheder i udviklingen og gennemførslen af tiltag, der understøtter den cirkulære økonomi i Portugal. Derfor udføres projektet i tæt samarbejde med det portugisiske miljøagentur, samt en række spændende aktører fra portugisisk kommunalt regi, brancheforeninger og virksomheder. Projektet skal bl.a. fastlægge en strategi for forbedret materialeeffektivitet på tvær af sektorer og myndighedsniveauer samt strategier for forbedring i den portugisiske forvaltning af fire affaldsstrømme: tekstil, byggeri, storskrald og farligt husholdningsaffald.


Product Service Systems in the Nordics

I Norden, lige såvel som i EU, er omstillingen fra lineær til cirkulær økonomi også i højsædet. I denne forbindelse har det Nordiske Ministerråd sat ambitioner om, at Norden skal være den mest bæredygtige region i verden – og det kan du være med til at realisere. I projektet er der fokus på alternativer til lineære forretningsmodeller, mere præcist Product Service Systems, hvorfor projektet stiller skrapt på de potentialer og udfordringer, der forekommer ved at materialer og produkter bliver til tjenesteydelser frem for salgsobjekter. Projektet undersøger samtidig, hvordan de regulative rammebetingelser i Norden påvirker implementeringen af cirkulære forretningsmodeller.


DINE ARBEJDSOPGAVER

Dine nye kollegaer vil sørge for, at du bliver klædt godt på til at blive en del af de to projekter, der allerede er sat i værks og kommer til at strække sig over hele praktikperioden. Dine arbejdsopgaver vil både være varierede og udfordrende, og vil bl.a. inkludere:

 • Videnskortlægninger, research og litteraturstudier

 • Kvantitative og kvalitative undersøgelser og databehandling

 • Udarbejdelse af analyser, rapporter, evalueringer og cases

 • Omsætte miljøfaglig viden til policy-anbefalinger

 • Planlægning af seminarer og workshops for offentlige og private virksomheder

HVAD KAN DU ELLERS FORVENTE?

Foruden de to projekter om cirkulær økonomi, vil der være rig mulighed for at stifte bekendtskab med mange af vores andre spændende projekter, og du vil komme til at arbejde med at fremme bæredygtighed i både den offentlige og den private sektor. Du vil få et grundigt indblik i vores daglige arbejde og vil komme til at arbejde med en lang række temaer inden for bæredygtighedsområdet for nogle af de mest innovative og fremsynede aktører, når det handler om krydsfeltet mellem social og miljømæssig bæredygtighed, FN’s Verdensmål, reduktion af madspild, bæredygtige tekstiler og grønne forretningsstrategier. Tematikkerne for vores projekter strækker sig bredt – vi arbejder med alt fra affaldshåndtering, biodiversitet, madspild, forbrug og produktion, bæredygtig turisme, verdensmålsstrategier, køn og klima til bæredygtige udviklingsprojekter i Bhutan.


PLANMILJØ TILBYDER

 • Inspirerende fagligt miljø og netværk inden for bæredygtighedsdagsordenen

 • Faglig udvikling i alle aspekter af konsulentlivet og med projektudvikling

 • Praktisk erfaring med kvantitative og kvalitative undersøgelser

 • Mulighed for at bruge alt det, du har lært, til at løse virkelige bæredygtighedsproblematikker

 • Styrkelse af dit CV med publiceringer af rapporter mv.

 • Stort ansvar og indgåelse på lige fod med andre medarbejdere

 • Søde og dygtige kolleger med fagligheder fra bl.a. miljøplanlægning, statskundskab, antropologi, sociologi, kommunikation og projektledelse

 • Mulighed for deltagelse på større projekter, der oplagt kan danne basis for den gode praktikrapport.


OM DIG

Vi leder efter praktikanter, der brænder for den bæredygtige dagsorden, og som er klar til at tage fat og tilegne sig ny viden og nye kompetencer. Du læser på en lang videregående uddannelse, f.eks. sociologi, statskundskab, internationale studier, miljøplanlægning mv.. Det er en fordel både at have viden om og interesse for bæredygtighedsdagsordenen, samt kvantitative og kvalitative metodiske færdigheder. Hvis du har spændende ny viden og indsigter med dig, glæder vi os også til at lære fra dig. Vi forventer at du, ud over at have et godt humør, er dynamisk og kan arbejde selvstædigt. Det er vigtigt, at du behersker et godt skriftligt dansk og engelsk, da begge projekter skrives på engelsk.


Praktikstillingen er på fuld tid over et fem-måneders forløb med opstart i starten af 2022, men vi er fleksible i forhold til at tilpasse os dit studie.


OM OS

PlanMiljø er et konsulenthus, der skaber bæredygtig udvikling – fra tanke til handling. Vi er 24 ansatte med miljøfaglige, politologiske, antropologiske og sociologiske fagkompetencer. Her er en uformel omgangstone og kort fra idé til handling. PlanMiljø har kontor på et skønt økologisk landsted nær Veksø og bor dermed i det miljø, vi gerne vil passe på.

Send ansøgning og CV til kia@planmiljoe.dk senest d. 22. november 2021, kl. 12.00. Ønskes yderligere information, kontakt Kia Egebæk på tlf.: 28 44 80 88.


Vi ser frem til at høre fra dig!


Hvis du skulle være nysgerrig på, hvilke problemstillinger og projekter vi arbejder med, kan du følge med i nyheder fra PlanMiljø på LinkedIn.


bottom of page