top of page

Politiske instrumenter til understøttelse af industriel symbioser

Hvordan kan politikere og den offentlige sektor bidrage til at understøtte udviklingen af industrielle symbioser? Industrielle symbioser er en vigtig vej til at indfri målene om en cirkulær økonomi. Når én virksomheds affaldsprodukter anvendes i en anden virksomheds produktion, reducerer vi affaldsmængderne og forbruget af virgine materialer. Trods de mange fordele opstår industrielle symbioser sjældent af sig selv. Politikere og den offentlige sektor kan fremme symbioserne gennem eksempelvis fysisk planlægning, erhvervsfremmeprogrammer og rådgivning. PlanMiljø kortlægger i efteråret erfaringer med policy tiltag, der understøtter industrielle symbioser i de nordiske lande samt Polen og Rusland. Analysen er en del af et større Interreg Baltic Sea Region projekt, som bl.a. Symbiosis Center Denmark er partner i. https://symbiosecenter.dk/project/bis/


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedIn
bottom of page