top of page

PlanMiljø på EU rammekontrakt om cirkulær økonomi

Stor glæde i huset her - vi er blevet leverandører på endnu en stor EU rammekontrakt om cirkulær økonomi. Denne gang i konsortium med Oeko-Institut e.V.

Projekterne, vi får mulighed for at gennemføre, vil eksempelvis være monitorering af medlemslandenes fremskridt mod cirkulær økonomi, evaluering af CØ policy og -lovgivning, analyse af drivkræfter og barrierer samt undersøgelser af transitionsprocesserne inden for udvalgte sektorer. Alt dette ligger helt i forlængelse af opgaver, PlanMiljø allerede er eller har været involveret i. Rammekontrakten er en vigtig del af EUs implementering af cirkulær økonomi og transformationen af industrien imod mere bæredygtige løsninger.


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page