top of page

PlanMiljø om tekstilaffald i Politiken

»Bare fordi noget af tekstilaffaldet ikke er genanvendeligt lige nu på grund af manglende teknologi eller efterspørgsel på området, betyder det ikke, at man ikke skal indsamle og sortere. Når alle brugte tekstiler indsamles, opnår man overordnet mere genbrug, hvor en stor del i dag ellers ryger i skraldespanden og efterfølgende til forbrændingen. Desuden viser erfaring, at når man først begynder at indsamle affald, så kommer løsningerne«, siger PlanMiljøs David Watson i dagens Politiken: https://politiken.dk/klima/art7882641/T%C3%B8jsortering-kan-hj%C3%A6lpe-klimaet-men-teknologien-mangler


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page