top of page

Nyt projekt om product service systems (PSS)

Norden skal være den mest bæredygtige region i verden! Det mener vi, men det gør Nordisk Ministerråd heldigvis også. Derfor har PlanMiljø for The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council netop søsat et stort projekt, der skal undersøge og demonstrere, hvilken rolle producentejerskab kan spille i den bæredygtige omstilling til cirkulær økonomi i de nordiske lande. PlanMiljø har som projektleder på opgaven samlet et stærkt hold og skal over de næste tre år i samarbejde med NORSUS, VTT, Environice, Rise, VITO og The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) - Lund University undersøge de potentialer og udfordringer, der kan ligge i at omstille til forretningsmodeller, hvor produkter, materialer og servicefunktioner udbydes som tjenesteydelser frem for salgsobjekter, der slippes af producenten ved salg. Projektet vil i høj grad være baseret på erfaringer fra nordiske virksomheder, organisationer og brugere af PSS-løsninger. Derfor vil vi i 2023 – i samarbejde med nordiske virksomheder – igangsætte pilotprojekter over hele Norden for at evaluere på både miljømæssige og socioøkonomiske effekter af PSS. Kontakt Kia eller Bjørn, hvis du vil vide mere og hold dig opdateret på resultaterne på projektets hjemmeside: https://planmiljoe.wixsite.com/pssinthenordics In English The Nordic region must become the most sustainable region in the world! That is what we believe - and so does the Nordic Council of Ministers. This is why PlanMiljø in a new project The Nordic Council of Ministers will examine and demonstrate the role that producer ownership can play in the sustainable transition to a circular economy in the Nordic countries. As project manager, PlanMiljø has assembled a strong team and will over the next three years - together with NORSUS, VTT, Environice, Rise, VITO, and IIEEE explore the potentials and barriers in the transition towards models for Product Service Systems PSS - business models where products, material, and service functions are seen as services, rather than sales objects that no longer concern the manufacturers upon sale. The project will largely be based on experiences from Nordic companies, organizations and users of PSS solutions. Therefore, in 2023 - in collaboration with Nordic companies - we will initiate pilot projects throughout the Nordic region to evaluate both the environmental and socio-economic effects of PSS. Contact Kia Rose Egebæk or Bjørn Bauer if you want to know more and stay updated on the results on the project's website.


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedIn


bottom of page