top of page

Nye metoder til formidling af viden om affaldssortering

“Øøh… Altså nu gætter jeg bare, ikk’..? Det er godt for miljøet, tror jeg? Og det hjælper skraldemændene?”, svarede en af pigerne fra FRAK, da PlanMiljøs antropolog Julie Granhøj Christoffersen spurgte ind til, om de unge ved, hvorfor vi affaldssorterer. Pigerne var ansat som fritidsjobbere i forbindelse med en grøn arbejdsdag i boligområdet Hørgården på Amager. Jobbet er en del af projekt FRAKtioner, hvor PlanMiljø, FRAK og Partnerskabet i Urbanplanen udvikler nye former for grønne fritidsjobs, der løfter verdensmålene. Projektet er støttet af Tuborgfondet og skal inspirere virksomheder og boligselskaber til at ansætte unge fritidsjobbere til at løse opgaver inden for affald og ressourceudnyttelse.


Som et led i projektet udvikler vi nye metoder til at give de unge viden om sammenhængene mellem bæredygtighed og hverdagspraksis. De unge er helt med på, at sådan noget som at sortere affald er godt for miljøet, men de savner viden om, hvorfor det egentlig forholder sig sådan. Det har vi en sjov og vigtig opgave i at formidle og i at måle, om vi lykkes med.


Hvis du er nysgerrig, kan du læse mere om projektet på https://frak.dk/fraktioner/ eller skrive til Julie på jg@planmiljoe.dk


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page