top of page

Ny rapport om henkastet affald

93% af danskerne mener, at det er forkert at smide affald. Alligevel findes der store mængder henkastet og efterladt affald i byer og i naturen. For at begrænse mængderne vil Miljøstyrelsen gennemføre en række nye informationskampagner, der har til formål at reducere mængden af affald i by og natur. PlanMiljø har udarbejdet vidensgrundlaget gennem en kortlægning, der omfatter tidligere kampagner om henkastet og efterladt affald i fem lande, adfærdsstudier, samt en ny analyse af efterladt affald. Kortlægningen har til formål at bidrage med indsigter i, hvordan informationskampagner kan have størst mulig effekt på miljøet, samt hvordan der kan skabes adfærdsændringer på længere sigt. Den endelige rapport kan du finde her:


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedIn




bottom of page