top of page

Monitorering af cirkulær økonomi

Hvordan kan vi med tilgængelige data måle på de inderste cirkler af den cirkulære økonomi – dem, som handler om at undgå, reducere, genbruge og reparere ressourcer og produkter i vores økonomi? Og kan vi med nye teknologiske løsninger som sensorer, tags og internet of things måle den cirkulære økonomi på nye måder?


På vegne af det Europæiske Miljøagentur udfører vi i øjeblikket en kortlægning af datastrømme til måling af EU’s fremskridt mod en cirkulær økonomi. Et monitoreringssystem for cirkulær økonomi muliggør en løbende evaluering og dokumentation af, hvor langt vi er i den cirkulære omstilling. For nuværende er der dog begrænsede data på særligt de inderste cirkler af den cirkulære økonomi, hvilket risikerer at medføre, at målbare temaer som genanvendelse og energiudnyttelse får mere opmærksomhed. Med digitaliseringen af samfundet opstår der imidlertid nye datastrømme, som kan bidrage til at kaste lys over, om vi nærmer os en cirkulær økonomi – og da ikke mindst, om der er fremskridt inden for de inderste cirkler.


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page