top of page

Kommunens rolle i udviklingen af industriel symbiose

Kalundborg Symbiosis er kendt af alle, der arbejder med bæredygtig produktion og forbrug. Siden 1972 har virksomheder i Kalundborg sendt ressourcer i cirkulation og sikret, at spild og restprodukter blev udnyttet af andre. Industrielle symbioser kan være en vigtig brik i den cirkulære økonomi og er med til at sikre, at virksomheders affald og restprodukter bliver værdifulde ressourcer i en andre virksomheder.


Kommunerne kan spille en vigtig rolle i udviklingen af en symbiose igennem arealplanlægning, forretningsudvikling, affaldshåndtering og offentlige indkøb. En industriel symbiose i kommunen kan bidrage til at tiltrække og fastholde virksomheder, arbejdspladser og borgere, ligesom det kan bidrage til kommunens klima- og ressourcepolitikker og fortælle en stærk historie.


PlanMiljø har netop undersøgt kommunernes rolle i udviklingen af industrielle symbioser i de nordiske lande gennem ni casestudier. Undersøgelsen er en del af det Baltiske Industrielle Symbiose projekt og er løst sammen med IVL og Orkdalregionens Erhvervshus. Rapporten kan hentes her: https://lnkd.in/e_a35us


Aditi Bhasin, Sofia Klugman, Morten Solstad Øiaas, Interreg Baltic Sea Region


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page