top of page

"Jeg smider ikke affald - jeg placerer genstanden"

Er der forskel på at smide affald på gaden og efterlade affald i en cykelkurv, på en elboks eller fastklemt i rillerne på en bænk?

Begge handlinger efterlader affald uønskede steder i vores byrum og natur. Men når vi spørger danskerne, er der alligevel flere, der kan genkende sig selv i at have efterladt affald hensynsfuldt, frem for at have smidt det hensynsløst på gaden. Det er også meget tydeligt, når vi har lavet observationer af affald i byrummet, at rigtig meget affald er efterladt pænt; bare ikke i skraldespanden.

Når Miljøstyrelsen skal kommunikere omkring henkastning af affald, er det derfor en væsentlig pointe, at vi skal tale til vores hensynsfulde (og dog fejlbarlige) side frem for til skovsvinet, som ingen identificerer sig med. Vi skal mindes om, at det stadig er henkastet affald - selvom det er placeret pænt. Politiken har skrevet en fin artikel om vores studie:https://lnkd.in/dtX-nKw


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page