top of page

Indsamling af marint affald

Hvert år udledes store mængder affald til det marine miljø. Det er et stadigt voksende problem – både for det marine dyreliv, havmiljøet i øvrigt, strandgæster samt fiskere, der risikerer at få ødelagt deres udstyr og fangst.


En del af det affald, der ligger i vandsøjlen eller samles på bunden, kommer i fiskernes redskaber og bringes med i land. Men også fritids- og lystfiskere, lystsejlere og andre større og mindre både og skibe er mulige aktører, der kan indsamle marint affald og bringe det i land. Der er i dag ikke regulering, der pålægger dem at gøre det, men det er vigtigt at få afdækket, hvad der kan motivere dem til det – og om de oplever barrierer.


Nordisk Ministerråd har bedt PlanMiljø undersøge de regulatoriske, økonomiske og praktiske barrierer og løsningsmodeller for, at skibe i de nordiske småsamfund indsamler affald fra havet. Målsætningen er, at flere tilslutter sig indsamlingsinitiativer som en naturlig del af deres daglige drift med efterfølgende omkostningsfri levering til en modtagefacilitet, hvor affaldet kan blive sorteret og om muligt genanvendt. Der skal dertil udvikles et opfølgningsprojekt, hvor skibe i deltagerlandene motiveres gennem awareness raising etc. til at opsamle affald.


Projektet dækker Island, Grønland, Færøerne, Ålandsøerne og Bornholm.


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page