top of page

Idekonkurrencen

Børn skal gerne være mere udendørs i skoletiden. Men det er ressourcekrævende at tage eleverne med på tur og ud i naturområder for at afholde udeskole. Kan det gøres nemmere - og samtidig sjovt? Det spørger vi eleverne om i den nationale idékonkurrence om udendørs læringsrum og biodiversitet, som netop er blevet lanceret i dag: www.idekonkurrencen.dk


Idékonkurrencen er skabt ud fra et ønske om at give danske skoleelever mere lys og luft i hverdagen. Eleverne skal komme med bud på, hvad der skal til for at gøre det sjovt og spændende at rykke undervisningen ud i skolegården.


Til idékonkurrencen knytter sig et læringsforløb om biodiversitet og grønne områders betydning som levested for dyr og planter. Den kører over hele landet, og der er præmier til de bedste idéer.

Målgruppen er 6. klasse, men yngre klassetrin er velkomne til at deltage i konkurrencen. Alle klassetrin er velkomne til at benytte materialet.


Idékonkurrencen er en del af større projekt om skolegårde som udendørs læringsrum og er blevet til i samarbejde mellem PlanMiljø, Herlev Kommune og Danske Anlægsgartnere. Projektet er finansieret af VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN (THE VELUX FOUNDATIONS)


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedIn


bottom of page