top of page

Et eksempel på udvidet producentansvar

En produktionsvirksomhed kan tage ansvar for sine udtjente produkter eller lade det være op til kunderne at forvalte den del. Kentaur producerer arbejdstøj til fødevare- og plejebranchen og vil gerne tage ansvar for deres udtjente tekstiler. De har derfor igangsat arbejdet med at finde en bæredygtig model for dette.


Vi har hjulpet Kentaur med at finde genanvendelsesmuligheder for deres fraklip fra produktioner. Som next step har vi været med til at lægge grobunden for en fremtidig model, hvor Kentaur tager de udtjente tekstiler retur fra kunder med henblik på genanvendelse.


Vi ser frem til at følge Kentaurs arbejde med at indfri de bæredygtige ambitioner i de kommende år. Vel du vide mere om, hvordan din virksomhed kan udvikle sig i en cirkulær retning? Kontakt Steffen Trzepacz (st@planmiljoe.dk) eller Bjørn Bauer (bb@planmiljoe.dk).


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page