top of page

Er økonomisk vækst foreneligt med bæredygtighed?

De fleste har hørt det før, men her kommer det alligevel: Vi har blot få årtier til at reducere miljøpåvirkningerne fra vores forbrug og produktion for at undgå, at det får katastrofale konsekvenser!

En kerneantagelse i de fremherskende udviklingsstrategier inden for bæredygtighed er, at vi kan opnå den ønskede reduktion, mens vi fortsætter med den hidtidige økonomiske vækst. Men er dette blot en ønskedrøm? Og i så fald - hvad gør vi så? I en ny rapport for The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council stiller vi disse spørgsmål i en nordisk kontekst og giver en række centrale anbefalinger til politiske beslutningstagere i Norden. Rapportens anbefalinger er i øvrigt lige så relevante for andre OECD-lande.


In English:

We have just a few decades to rapidly reduce the environmental impacts from our consumption and production to avoid catastrophic consequences. A core assumption of sustainable development strategies is that we can achieve this while continuing to grow economically. Is this a pipedream? And if so then what?

This new report by PlanMiljø for the Nordic Council of Ministers poses these questions for the Nordic countries and makes a number of key recommendations for Nordic policy makers that are equally relevant for other OECD countries.


Find rapporten her/Find the report here:

https://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1602813&dswid=9011


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page