top of page

Den portugisiske miljøminister i PlanMiljøs mødelokale


Det har ellers ikke været nemt at udføre projekter i udlandet i 2020, men det kan lade sig gøre. I Portugal er der stor interesse for den nye strategi for cirkulære løsninger og genanvendelse af industriaffald, som PlanMiljø og CLEAN udarbejder for den portugisiske Miljøstyrelse og EU Kommissionen. Flere end 100 repræsentanter for myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner og CSO’er deltog i sidste uges webinar, hvor miljøministeren Inês dos Santos Costa bød velkommen, og hvor PlanMiljø satte fokus på de mest lovende, ikke-genanvendte affaldsstrømme i Portugal og de tilhørende muligheder for at udnytte den bedste europæiske praksis i en ny strategi.


Strategien skal sikre, at sekundære råmaterialer anvendes i Portugals industri og reducerer presset på naturressourcerne. Kontakt Bjørn Bauer eller Kia Rose Egebæk, hvis du vil vide mere om vores indsats i

Portugal.


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page