top of page

Udvikling af cirkulær økonomi i Portugal

2017 vedtog den portugisiske regering en national handlingsplan for omstilling til cirkulær økonomi. Landet har fortsat et stort potentiale i at udnytte restprodukter og affald i ny produktion. EU Kommissionen har derfor bedt PlanMiljø og CLEAN om at analysere mulighederne og udarbejde en national strategi for bedre udnyttelse af ’Secondary raw materials’ fra industrien.

Portugisiske nøgleaktører inddrages i en omfattende kortlægning og planlægning af en bedre udnyttelse af materialerne, og den portugisiske organisering af området struktureres og styrkes gennem projektforløbet. Kontakt Bjørn Bauer, hvis du vil vide mere om proces og resultater. Der anvendes bl.a. en governance-model, som er velegnet til alle typer organisationer, der ønsker at gennemføre en grøn omstilling.


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedIn

bottom of page