top of page

Bæredygtigt byggeri & Level(s)

Hvad betyder bæredygtighed i byggeriet? Og hvad gør man, hvis underleverandører, investorer og bygherrer ikke ser ens på, hvordan man kan måle på bæredygtighed, eller hvad bæredygtighedsbegrebet rent faktisk dækker over?


EU’s nye rammeværktøj for bæredygtigt byggeri Level(s) er et forsøg på at skabe et fælles sprog, en fælles metode og enighed om hvilke bæredygtighedsindikatorer, der er nødvendige at tage med i betragtning i nybyggeri og renovering. PlanMiljø har haft til glæden af at beskrive en række udvalgte indikatorer i EU Kommissionens faktaark: https://ec.europa.eu/environment/all-publications-levels_en.


Det seneste faktaark blev udgivet til Kommissionens webinar, hvor PlanMiljøs Simon Claësson Kaarsberg satte flere ord på, hvad artikelserien kan byde på.


Level(s) vil være en stor hjælp for bl.a. virksomheder, der arbejder på tværs af medlemsstater, og det er særligt relevant nu, hvor flere medlemsstater begynder at indføre krav til LCA-beregninger i byggeriet.


Hvis du vil vide mere om Level(s) eller bæredygtigt byggeri, er du velkommen til at hive fat i Simon. Du kan også blive del af Level(s)’ LinkedIn brugerfora, hvor du eksempelvis kan finde mere info om det næste webinar, som vil finde sted i efteråret: https://www.linkedin.com/groups/12501037/


Følg med i nyhederne fra PlanMiljø på LinkedInbottom of page