top of page
spir_edited_edited.jpg
Norion logo H GH_1000px.png

Et konsulenthus der med stort engagement, 30 års erfaring og fagligheder, der spænder bredt, understøtter bæredygtig omstilling – fra tanke til handling.

NORION Consult bidrager til et mere bæredygtigt samfund ved at støtte virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder i miljømæssig, social og økonomisk udvikling. Vi har arbejdet med bæredygtighed i over 30 år og kombinerer vores solide erfaring med lyst og evne til innovation og samarbejde. Vi sætter en ære i at være de dygtigste til det, vi gør: At fremme et bæredygtigt samfund.

Vores medarbejdere brænder alle for bæredygtighed, og vi anvender og kombinerer vores forskellige kompetencer i en bred variation af tværfaglige projekter. Vi er antropologer, miljøplanlæggere, politologer, teknologer, sociologer og samfundsøkonomer, og vi er toptrænede i at forstå behov, opstille relevante løsninger og styre projekter sikkert i mål.

Vi skiftede navn fra PlanMiljø til NORION i 2022 for at afspejle den brede, holistiske tilgang til bæredygtighed, som både vores kompetencer og projekter favner. Navnet NORION – NORdic solutION – viser desuden vores nordiske tilknytning, som er selve udgangspunktet for vores arbejde. Vi kommer af den nordiske innovations- og bæredygtighedskultur. Uanset, om vi arbejder i Danmark, Norden eller internationalt, udfordrer vi eksisterende viden og løsninger i den lokale kontekst med et nordisk perspektiv. Det giver situationstilpassede løsninger, der indkapsler alle aspekter af bæredygtighed.

IMG_7151.jpeg

Vores værdier

Passion

Vi møder alle opgaver med interesse for substans og for menneskerne bag – og altid med viljen til at gøre en forskel. Vi opfinder selv projekter, som matcher vores ambitioner og støtter op om samfundets bæredygtighed. Vi både implementerer projekter med passion og nytænkning og drøfter løbende muligheden for at gøre det bedre.

Mennesket i centrum

Vi laver løsninger for mennesker, sammen med mennesker. Vi inspirerer, motiverer og involverer – og sigter på forankrede og bæredygtige løsninger. Vi accepterer og lærer af vores fejl – det er en del af vores fælles og individuelle udvikling.

Integritet

Vi viser i praksis, at vi står for vores værdier: Vi tager miljøhensynet alvorligt og vi tager vores menneskesyn alvorligt. Dette giver sig til udtryk, både når vi løser opgaver uden for huset og i vores daglige virke og samvær.

Ekstern merværdi

Vi skaber merværdi for kunden og for bæredygtigheden. Vi lytter, før vi snakker; vi søger viden, før vi formulerer løsningen; vi sikrer processen, før vi håndterer problemet; vi er kreative, før vi lader os bremse af problemerne; vi sigter på målet frem for delresultaterne; vi evaluerer, før vi tager beslutninger; og vi insisterer på gevinster for samfundets bæredygtighed.

Intern udvikling

Vi uddanner løbende medarbejdere for at sikre, at virksomhedens kompetencer udvikler sig, og at medarbejdernes entusiasme og glæde ved arbejdet styrkes. I samarbejde identificeres relevante udviklingstemaer for den enkelte medarbejdere, og uddannelsen foregår dels igennem intern undervisning og projektdeltagelse, dels ved deltagelse på eksterne seminarer og kurser. Der er lydhørhed overfor nye ideer, og vi drøfter løbende muligheder for at udvide de faglige profiler.

Tillid og frihed

Vi har stor og gensidig tillid til, at alle gør deres bedste, og har derfor minimal kontrol og maksimal dialog. Medarbejderne har rum til at udvikle egne løsninger på gældende udfordringer - og naturligvis til at udvikle nye projekter i samarbejde med relevante partnere.

Kvalitet

Vi tager kvalitetsbegrebet alvorligt i bred forstand og investerer tid og tanker på at levere ydelser, som overgår kundens forventninger. Vores flere end 400 vel gennemførte projekter har givet en massiv metodisk base, der – med løbende raffinering og tilføjelser – sikrer, at alle projekter bygger på dokumenterede og samtidig innovative metoder og tilgange.

Involvering og ejerskab

Vi involverer samarbejdspartnerne 100% i opgaveformulering og –løsning. Vi sørger for, at der er plads til at gennemføre projektet til en kvalitet, der er tilfredsstillende for kunden såvel som for medarbejderen.

"DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre [...]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"NORION har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Samarbejdspartnere og kunder

bottom of page