top of page

Natur og biodiversitet 

Biodiversitet er al det liv, der findes omkring os – på land, i vand og i luften. Men biodiversiteten er i dag mere trængt end nogensinde før. Ifølge forskerne er tabet af biodiversitet nu så stort, at der reelt er tale om en krise, der kan sammenlignes med klimakrisen. Derfor er det altafgørende, at vi sætter ind på alle parametre, så vi kan værne om vores natur og de mange forskellige organismer og arter, der indgår i den.

 

Hos NORION arbejder vi passioneret med projekter, der kan bidrage til en sund og økologisk mangfoldig klode. Vi stræber ikke mindst på at udbrede kendskabet og kærligheden til naturen til de yngre generationer så vel som til politikere og meningsdannere. 

Hvad kan vi

Vi ved, at arbejdet med at fremme biodiversitet er komplekst og mange-facettet, men for os starter det oftest med at finde de rigtige samarbejdspartnere og den rette arena til at udfolde problematikker og løsningmuligheder. Vi samarbejder både med private og offentlige aktører og organisationer og fokuserer på at gøre projekterne engagerende og praksisorienterede. 

 

Udgangspunktet er et ønske om, at vores projekter skal give folk jord under neglene og en bedre forståelse for, hvorfor naturen er så vigtig at værne om, samt hvordan man bedst gør det.

 

Derudover spænder vores projekter vidt - fra adfærdskortlægninger og analyser til caseudvikling, uddannelses- og skolematerialer og informationskampagner.

 

Vores hold af etnologer, antropologer, kommunikatører og tekniske eksperter gør os til et stærkt team, når det kommer til at få viden og kompetencer ud at leve og forgrene sig i samfundet.

Forest
Image by Mark Timberlake

Hvad har vi lavet?

NORION har inden for de seneste år:

 • Understøttet samskabelse, rådgivet om frivilligledelse, udviklet nye redskaber og evalueret proces og resultater i et projekt om bedre adgang til den lokale vilde natur for udsatte børnefamilier, institutioner og ildsjæle i en boligsocial helhedsplan (Den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe, støttet af Friluftsrådet)
   

 • Faciliteret en engagerende proces med Herlev kommune, folkeskolelærere og didaktikere ud i at udvikle og formidle udendørs læringsrum til elever i den danske folkeskole og helt konkret til tilblivelsen af en kreativ national idé-konkurrence med tilhørende fagmateriale samt fire nye biodiversitets-mættede læringsrum på Herlevs folkeskoler (Villum fonden)
   

 • Undersøgt og udviklet cases om hvordan naturbevarende tiltag kan gå hånd i hånd (eller det modsatte) med rekreative ditto i nordiske kommuner for Nordiske beslutningstagere (Nordisk Ministerråd)
   

 • Udviklet materiale og kurser til børn og unge i naturfotografi og naturformidling i samarbejde med danske naturfotografer og ungdomsskoler under Ungdomsringen (støttet af Friluftsrådet)
   

 • Kortlagt og udfoldet forståelser af begrebet Nature Risk og hvordan det benyttes rundt omkring i verden. Et arbejde, der skal hjælpe nordiske politikere og meningsdannere til en bedre forståelse af problematikken (Nordisk Ministerråd).
   

 • Skabt eventkoncepter og udviklet kommunikationsmateriale i samarbejde med udsatte unge i et projekt om at motivere til skraldeoprydning i naturen (FRAK, støttet af Miljøstyrelsen)

"DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre [...]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"NORION har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Featured projects

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Samarbejdspartnere og kunder

bottom of page