top of page
Image-empty-state.png

Yunus Kaae Adams

Seniorkonsulent

  • LinkedIn

Yunus har erfaring med bæredygtig virksomhedsadfærd, indkøb, ansvarlige værdikæder, og international udvikling med særligt fokus på fødevareområdet. 


Med sine analytiske evner og flere års erfaring med problemløsning og forretningsudvikling i praksis er Yunus skarp til at identificere udfordringer, såvel som løsninger. 


Yunus har arbejdet i store og små virksomheder og NGOer og har blik for at se muligheder og skabe samarbejder mellem interessenter.

Image-empty-state.png

Yunus Kaae Adams

Senior Consultant

  • LinkedIn

Yunus has experience with sustainable corporate behaviour, procurement, responsible value chains and international development with a particular focus on the food sector. 


With his analytical skills and several years of experience with problem solving and business development in practice, Yunus is well versed in identifying challenges as well as solutions.


Yunus has worked in large and small companies and NGOs and has an eye for seeing opportunities and creating collaborations between stakeholders.

bottom of page