top of page
Image-empty-state.png

Sofie Malm Henriksen

Konsulent

M: +45 71 79 29 25

  • LinkedIn

Sofies kernekompetence er at udvikle, gennemføre og evaluere projekter, der beskæftiger sig med social bæredygtighed;  inklusion, trivsel, tryghed, fællesskab, ligestilling og diversitet. Hun er cand.mag. med speciale i minoritetsstudier og videnskabsteori, og er erfaren udi kvalitative metoder med afsæt i intersektionelle perspektiver og involvering af målgrupper.


Sofie er specielt optaget af at skabe bæredygtige forandringer gennem initiativer og projekter i civilsamfundet, og har erfaring med at udvikle, lede og selv tage del i ungeprojekter inden for temaerne inklusion, demokrati og natur, nationalt og internationalt.

Image-empty-state.png

Sofie Malm Henriksen

Consultant

M: +45 71 79 29 25

  • LinkedIn

Sofie's core competence is to develop, implement and evaluate projects dealing with social sustainability; inclusion, well-being, security, community, equality and diversity. She has a master's degree specializing in minority studies and theory of science. She is experienced in qualitative methods based on intersectional perspectives and involvement of target groups.


Sofie is particularly concerned with creating sustainable changes through initiatives and projects in civil society, and has experience in developing, leading and taking part in youth projects within the themes of inclusion, democracy and nature, nationally and internationally.

bottom of page