top of page
Image-empty-state.png

Simon Kaarsberg

Konsulent

M: +45 50 25 66 66

  • LinkedIn

Simon har sin hovedinteresse for problemstillinger, der findes i krydsfeltet mellem miljø, mennesker og teknik. Han er særligt velbevandret inden for koncepter som bæredygtig produktion og -forbrug, cirkulær økonomi og change management. Derudover er Simon ekspert i livcyklusvurderinger. 


Simon arbejder primært med den grønne transition i byggesektoren - ofte igennem internationale projekter for Europa Kommissionen og Nordisk Ministeråd. Sideløbende er Simon Ekpert Evaluator i EU LIFE finansieringsprogrammet, 'Circular economy and Waste’.

Image-empty-state.png

Simon Kaarsberg

Consultant

M: +45 50 25 66 66

  • LinkedIn

Simon's main interest is in issues that exist at the intersection between the environment, people and technology. He is particularly well versed in concepts such as sustainable production and consumption, circular economy and change management. In addition, Simon is an expert in life cycle assessments.


Simon primarily works with the green transition in the construction sector - often through international projects for the European Commission and the Nordic Council of Ministers. In parallel, Simon is an Expert Evaluator in the EU LIFE funding programme, 'Circular economy and Waste'.

bottom of page