top of page
Image-empty-state.png

Rikke Fischer-Bogason

Chefkonsulent, partner

M: +45 27 28 15 50

  • LinkedIn

Rikkes ekspertise ligger inden for etablering af samarbejder på tværs af værdikæder og fagligheder, så bæredygtighedsudfordringer løses af de aktører, der har størst indflydelse på problemet. Rikke er dertil ekspert inden for offentlige bæredygtige indkøb og har været leder af Sekretariat for Grønne Indkøb samt Miljøstyrelsens rejsehold. Andre områder, Rikke arbejder inden for, er sikring af øget biodiversitet, bæredygtigt fiskeri, cirkulær økonomi og miljøkommunikation. Rikke har derudover gennemført en lang række komplekse evalueringer af programmer og projekter, hvor særligt evnen til at formulere operationelle anbefalinger er til gavn for de involverede aktører.

Image-empty-state.png

Rikke Fischer-Bogason

Chief Consultant, Partner

M: +45 27 28 15 50

  • LinkedIn

Rikke's expertise lies in establishing collaborations across value chains and disciplines, so that sustainable challenges are solved by the actors who have the greatest influence on the problem. Rikke is also an expert in public sustainable procurement and has been head of the Secretariat for Green Procurement and the Environmental Protection Agency's travel team. Rikke also works within the areas of increasing biodiversity, sustainable fishing, circular economy and environmental communication. Rikke has also carried out a large number of complex evaluations of programs and projects, where the ability to formulate operational recommendations is especially beneficial for the actors involved.

bottom of page