top of page
Image-empty-state.png

Rasmus Gullak Andersen

Juniorkonsulent

M: +45 29 24 83 67

  • LinkedIn

Rasmus studerer en kandidat i antropologi ved Københavns Universitet.  På studiet har han tilegnet sig en bred værktøjskasse af antropologiske tilgange og metoder, der kan bruges til at opnå, analyse og konkretisere dybdegående specialiserede indsigter.

Rasmus kernekompetencer ligger i at forstå mennesker og deres sociale liv i de samfund og lokale kontekster de indgår i. Gennem studie- og arbejdsrelaterede projekter om tøjspild, natur og byrumsdesign. Dette er kombineret med en stor nysgerrighed på verden og menneskers væren i den.

Image-empty-state.png

Rasmus Gullak Andersen

Junior Consultant

M: +45 29 24 83 67

  • LinkedIn

Rasmus is studying a master's degree in anthropology at the University of Copenhagen. During his studies, he acquired a broad toolbox of anthropological approaches and methods that can be used to obtain, analyze and concretize in-depth specialized insights.


Rasmus's core competences lie in understanding people and their social lives in the societies and local contexts they are part of, which he found through study and work-related projects on clothing waste, nature, and urban design. This is combined with a great curiosity about the world and people's being in it.

bottom of page