top of page
Image-empty-state.png

Mikala Bonne Gerits

Juniorkonsulent

  • LinkedIn

Mikala har en bachelor i antropologi fra Københavns Universitet. Herfra har hun tilegnet sig kompetencer til at undersøge, hvad mennesker tænker, og hvorfor de handler som de gør. Hun beskæftiger sig med mennesket på flere niveauer, fra adfærd i hjemmet til større globale sammenhænge.

Hendes viden om og erfaring med at arbejde med mennesker og bæredygtighed spænder bredt fra miljørelateret adfærd fx ift. affaldssortering til social bæredygtighed som fx integration, køn, og kombinationen herimellem.

Mikala har en bred værktøjskasse indenfor kvalitative og kvantitative metoder og bruger det til at opnå dybdegående, specialiseret viden.

Image-empty-state.png

Mikala Bonne Gerits

Junior Consultant

  • LinkedIn

Mikala has a bachelor's degree in anthropology from the University of Copenhagen. From here, she has acquired skills to investigate what people think and why they act the way they do. She deals with people on several levels, from behavior in the home to larger global contexts.

Her knowledge of and experience in working with people and sustainability ranges widely from environmental-related behavior, e.g. in relation to waste sorting, to social sustainability, such as integration, gender, and the combination in between.


Mikala has a broad toolbox within qualitative and quantitative methods and uses it to obtain in-depth, specialized knowledge.

bottom of page