top of page
Image-empty-state.png

Mathilde R. Johansen

Konsulent

M: +45 31 48 70 57

  • LinkedIn

Mathilde har sin hovedinteresse inden for cirkulær økonomi, især med fokus på udvikling og kortlægning af cirkulære forretningsmodeller inden for tekstil, plastik og byggeri. Hun fokuserer altid på at skabe cirkulære forretningsmodeller med inklusion af hele værdikæden.

Hun har derudover erfaringen med udvikling af forskellige beregningsværktøjer og miljøberegning af implementering af nye forretningsmodeller gennem bl.a. klimaberegninger og livscyklusanalyser.


Mathilde har en bachelor og kandidat i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning (miljøplanlægning) fra Roskilde Universitet.

Image-empty-state.png

Mathilde R. Johansen

Consultant

M: +45 31 48 70 57

  • LinkedIn

Mathilde's main interest is in the circular economy, particularly with a focus on the development and mapping of circular business models within textiles, plastics and construction. She always focuses on creating circular business models with the inclusion of the entire value chain.


She also has experience with the development of various calculation tools and environmental calculation of the implementation of new business models through e.g. climate calculations and life cycle analyses.

Mathilde has a bachelor's and master's degree in Technological Social Science Planning from Roskilde University.

bottom of page