top of page
Image-empty-state.png

Marius Christensen

Juniorkonsulent

M: +45 22 91 19 10

  • LinkedIn

Med en bachelor i Bæredygtigt Design fra Aalborg Universitet, København, ligger Marius’s kernekompetencer indenfor udviklingen af bæredygtige løsninger og adfærdsændring. Med viden inden for cirkulær økonomi, brugspraksisser, innovationsteori, livscyklusanalyse og brugerorienteret design, kan Marius takle komplekse tværfaglige problematikker.


Gennem sine projekter på Bæredygtigt Design, har Marius haft et særligt fokus på udviklingen af produktservice systemer, samt udvikling og formidlingen af circulære løsninger.

Image-empty-state.png

Marius Christensen

Junior Consultant

M: +45 22 91 19 10

  • LinkedIn

With a bachelor's degree in Sustainable Design from Aalborg University, Copenhagen, Marius's core competencies lie within the development of sustainable solutions and behavioral change. With knowledge in circular economy, practice theory , innovation theory, life cycle analysis and user-oriented design, Marius can tackle complex interdisciplinary problems.


Through his projects at Sustainable Design, Marius has had a particular focus on the development of product service systems, as well as the development and dissemination of circular solutions.

bottom of page