top of page
Image-empty-state.png

Mads Werge

Seniorkonsulent, partner

M: +45 61 66 06 64

  • LinkedIn

Mads er ekspert i at etablere samarbejder på tværs af værdikæder og organisationer, så forskellige fagligheder og interessenter sammen finder gode løsninger på komplekse bæredygtighedsudfordringer. Mads er især stærk inden for reduktion af madspild, bæredygtige fødevarer og udvikling af grønne forretningsstrategier, men hans force er overordnet set hans evne til at nytænke løsninger og sikre det gode resultat.

Image-empty-state.png

Mads Werge

Senior Consultant, Partner

M: +45 61 66 06 64

  • LinkedIn

Mads is an expert in establishing collaborations across value chains and organisations, so that different disciplines and stakeholders together find sustainable solutions to complex environmental challenges. Mads is particularly strong in reducing food waste, sustainable food and developing green business strategies, but his overall strength is his ability to innovate solutions and ensure good results.

bottom of page