top of page
Image-empty-state.png

Linda Stafsing

Seniorkonsulent

  • LinkedIn

Linda er uddannet miljøøkonom og har en cand.scient. i miljø- og naturressourceøkonomi fra Københavns Universitet og en bachelor i økonomi fra Lunds Universitet. Linda har en stor interesse for miljøøkonomi, økologisk økonomi og cirkulær økonomi.


Linda har tidligere erfaring fra et globalt konsulentfirma hvor hun arbejdet i større internationale projekter, nordiske samarbejder og med offentlig sektor. Projekterne spænder indenfor miljøøkonomi, cirkulær økonomi og bæredygtige strategier. Linda har hovedsageligt arbejdet med samfundsøkonomiske analyser, såsom cost-benefit-analyser, policy-analyser og databehandling. Hun har også erfaring med at kortlægge og økonomisk værdisætte tilgængeligheden af økosystemtjenester og brugen af naturressourcer.


Tidligere har Linda også arbejdet i klyngenetværk med fokus på bæredygtig byudvikling, cirkulær økonomi og miljøteknologi. Gennem mange forskellige projekter har hun opbygget erfaring med projektledelse, netværkskoordinering og udvikling af innovationssamarbejder.

Image-empty-state.png

Linda Stafsing

Senior Consultant

  • LinkedIn

Linda holds a degree in environmental economics with a Master of Science in Environmental and Natural Resource Economics from the University of Copenhagen and a Bachelor's degree in economics from Lund University. She has a keen interest in environmental economics, ecological economics, and circular economy.


With previous experience at a global consulting firm, Linda has worked on large international projects, Nordic collaborations, and within the public sector. Her projects have focused on environmental economics, circular economy, and sustainable strategies. Linda has primarily engaged in socioeconomic analyses such as cost-benefit analyses, policy analyses, and data processing. She also has experience in mapping and economically valuing the availability of ecosystem services and the use of natural resources.


Previously, Linda has also worked in cluster networks focusing on sustainable urban development, circular economy, and environmental technology. Through various projects, she has gained experience in project management, network coordination, and the development of innovation partnerships.

bottom of page