top of page
Image-empty-state.png

Lea Kress

Konsulent

M: +45 31 33 53 42

  • LinkedIn

Lea beskæftiger sig med en bred vifte af globale udfordringer, især inden for områderne cirkulær økonomi, bæredygtig forbrug -og produktion, globale værdier og klimaretfærdighed. Hun har erfaring med projekter inden for grøn og retfærdig omstilling med fokus på tekstiler, og har arbejdet med NGO'er, private virksomheder og EU-institutioner. Lea er en del af B Leader Consultants Network, og hun har erfaring med at vejlede virksomheder gennem B Corp-certificeringsprocessen.


Lea har en kandidat i Erasmus Mundus Global Studies (EMGS) og har en bred viden om samfundsvidenskabelige metoder. Med en systematisk tilgang og et kritisk blik analyserer hun komplekse problemer og bidrager til at finde løsninger på dem..

Image-empty-state.png

Lea Kress

Consultant

M: +45 31 33 53 42

  • LinkedIn

Lea deals with a wide range of global challenges, especially in the areas of circular economy, sustainable consumption and production, global values and climate justice. She has experience with projects within green and fair transition with a focus on textiles, and has worked with NGOs, private companies and EU institutions. Lea is part of the B Leader Consultants Network and she has experience guiding companies through the B Corp certification process.


Lea has a master's degree in Erasmus Mundus Global Studies (EMGS) and has a broad knowledge of social science methods. With a systematic approach and a critical eye, she analyzes complex problems and contributes to finding solutions to them.

bottom of page