top of page
Image-empty-state.png

Lea E. Eliasson

Seniorkonsulent, kommunikationschef

M: +45 27 52 39 38

  • LinkedIn

Er der brug for en kommunikationsstrategi, målgruppeanalyse eller hjælp til informationskampagner er det Lea, vi hiver fat i. Hun står ofte som hovedansvarlig for indsatser, hvor kommunikationen er i højsædet, og bliver desuden taget med på projekter, hvor der er behov for kommunikationsfaglig sparring.


Derudover har Lea titel af projektleder og har i de seneste år især fordybet sig i problematikker omkring biodiversitet og natur, hvor hun har stået i spidsen for en række projekter, der gerne kobler viden om biodiversitet med kommunikation til særlige målgrupper. Desuden har hun stor ekspertise inden for grønne, etiske og bæredygtige indkøb og har blandt andet været koordinator for Sekretariat for Grønne Indkøb, der arbejder med at fremme grønne indkøb i Danmark. Og så har hun stort kendskab til problematikkerne omkring madspild og har været med til at varetage Partnerskab om Mindre Madspild for Miljøstyrelsen, der samler en række af landets største interessenter i arbejdet for at mindske madspild.


Lea har en kandidatgrad i kommunikation og international udvikling fra Roskilde Universitet. Hun har derudover erfaring med CSR- og SCP-projekter – herhjemme såvel som i udlandet.

Image-empty-state.png

Lea E. Eliasson

Head of communications

M: +45 27 52 39 38

  • LinkedIn

If you need a communication strategy, target group analysis or some help with a campaign, Lea is the one. She is often the main person responsible for efforts where communication is paramount, and is also  on board on projects where there is a need for her communicational skills .


In addition, Lea has the title of senior consultant and in recent years she has immersed herself in issues surrounding biodiversity and nature, where she has been at the head of a number of projects that seeks to connect knowledge about biodiversity with communication to special target groups. 


In addition, she has great expertise in green, ethical and sustainable procurement and has, among other things, been the coordinator for the Secretariat for Green Procurement, who works to promote green procurement in Denmark. And then she has extensive knowledge of the problems surrounding food waste and has helped manage the Partnership on ‘Less Food Waste’ for the Danish Environmental Protection Agency, which brings together a number of the country's biggest stakeholders in the work to reduce food waste.


Lea has a master's degree in communication and international development from Roskilde University. 

bottom of page