top of page
Image-empty-state.png

Kristian Jørgensen

Seniorkonsulent

M: +45 51 25 23 19

  • LinkedIn

Kristian har formet sin karriere gennem ledelse og engagement i politisk ledet miljø- og udviklingsorganisationer samt et senere arbejde med CSR hos virksomheder herunder certificeringer. Dét på temaer som på natur, miljø, klima, biodiversitet, rettigheder, sociale forhold, ulandsarbejde, virksomheders grønne omstilling, etisk markedsføring og meget mere. Med en baggrund som jordbrugsteknolog med speciale i miljø og natur, har han arbejder han ofte i spændet mellem natur- og ressourceforvaltning og virksomheders værdikæder på forskellig vis.

Image-empty-state.png

Kristian Jørgensen

Senior Consultant

M: +45 51 25 23 19

  • LinkedIn

Kristian has shaped his career through management and involvement in politically led environmental and development organizations as well as later work with CSR at companies including certifications. He has focused on themes such as nature, environment, climate, biodiversity, rights, social conditions, work in developing countries, companies' green transition, ethical marketing and much more. With a background as an agricultural technologist specializing in environment and nature, he often works in the gap between nature and resource management and companies' value chains in different ways.

bottom of page