top of page
Image-empty-state.png

Julie Granhøj

Seniorkonsulent, Antropolog

M: +45 28 56 38 80

  • LinkedIn

Julie mestrer designantropologiske værktøjer og formår at tilpasse og sammensætte nye metoder til at opnå specialiseret viden om forskellige målgrupper. Julie tager altid udgangspunkt i brugerne og det specifikke problem, der skal løses. Hun har især stor erfaring med adfærdsanalyser samt udvikling og gennemførsel af sociale projekter, der styrker fællesskab, tryghed og trivsel blandt udsatte målgrupper.

Image-empty-state.png

Julie Granhøj

Senior Consultant, Anthropologist

M: +45 28 56 38 80

  • LinkedIn

Julie masters design anthropological tools and manages to adapt and put together new methods to obtain specialized knowledge about different target groups. Julie’s starting point is always the users and the specific problem that is to be solved. In particular, she has extensive experience with behavioral analyzes as well as the development and implementation of social projects that strengthen community, safety and well-being among vulnerable target groups.

bottom of page