top of page
Image-empty-state.png

Jon Bjergfelt

Seniorkonsulent

M: +45 21 62 05 67

  • LinkedIn

Jon har en passioneret tilgang til den bæredygtige omstilling. Det er med sikker hånd, at kundernes behov afdækkes og det rette team sættes sammen. Det er afgørende at den enkelte virksomhed til en hver tid opnår de bedste og mest bæredygtige løsninger, uanset hvor de er på den bæredygtige rejse.

Jon kommer med en mangeårig ledelseserfaring fra den private- og senest fra den offentlige sektor. Ekspertisen er inden for det strategiske arbejde med bæredygtighed og de cirkulære tiltag, primært med fokus på forsyningskæden (indkøb, produktion, logistik og distribution)

Image-empty-state.png

Jon Bjergfelt

Senior Consultant

M: +45 21 62 05 67

  • LinkedIn

Jon has a passionate approach to the sustainable transition. It is with a steady hand that the customers' needs are identified and the right team is put together. It is crucial that the individual company achieves the best and most sustainable solutions at all times, regardless of where they are on the sustainable journey.


Jon brings many years of management experience from the private and, most recently, the public sector. The expertise is within the strategic work with sustainability and the circular initiatives, primarily with a focus on the supply chain (purchasing, production, logistics and distribution)

bottom of page