top of page
Image-empty-state.png

Johanne Skibsted Holm

Seniorkonsulent, Antropolog

M: +45 50 99 62 77

  • LinkedIn

Til dagligt jonglerer Johanne ubesværet med en række metodiske greb inden for kvalitativ dataindsamling – interviews, fokusgrupper og feltstudier – analyse, redskabsudvikling, evaluering, samskabelsesprocesser og adfærdsændringer.

Johanne arbejder særligt inden for felterne Madspild, Bæredygtigt Fiskeri og Fødevarer, Offentlige Indkøb og Grønt Iværksætteri. Derudover har Johanne også specialviden indenfor området privatøkonomi, gæld og forbrug – særligt blandt unge. Hun er desuden med på flere af vores andre projekter, hvor hun bidrager med et kvalitativt metodefokus samt et blik på, hvordan vi fremmer bæredygtig adfærd i vores arbejde.

Image-empty-state.png

Johanne Skibsted Holm

Senior Consultant, Anthropologist

M: +45 50 99 62 77

  • LinkedIn

On a daily basis, Johanne effortlessly juggles a number of methodological approaches within qualitative data collection – interviews, focus groups and field studies – analysis, tool development, evaluation, co-creation processes and behavioral changes.


Johanne works in the fields of Food Waste, Sustainable Fisheries and Food, Public Procurement and Green Entrepreneurship. In addition, Johanne also has specialist knowledge in the area of ​​personal finance, debt and consumption - particularly among young people. She is also involved in several of our other projects, where she contributes with a qualitative method focus and a look at how we promote sustainable behavior in our work.

bottom of page