top of page
Image-empty-state.png

Jesper Paulsen

Juniorkonsulent

M: +45 40 32 60 55

  • LinkedIn

Han er nu i gang med sin kandidat i Bæredygtig Omstilling (TEKSAM) ved Roskilde Universitet. Her har han tilegnet sig en bred vifte af både samfundsfaglige metoder og teknologisk viden, som især er blevet benyttet i projekter vedrørende energi, klima og biodiversitet.

Jesper er uddannet folkeskolelærer, hvor han gennem sin studietid særligt har haft fokus på Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).


Hos Norion arbejder Jesper med emnerne cirkulær økonomi, bæredygtigt byggeri og uddannelse for bæredygtig udvikling.

Image-empty-state.png

Jesper Paulsen

Junior consultant

M: +45 40 32 60 55

  • LinkedIn

Jesper  has a background as an elementary school teacher and throughout his studies he has particularly focused on Education for Sustainable Development (UBU).


He is now working on his master's degree in Sustainable Transformation (TEKSAM) at Roskilde University. Here he has acquired a wide range of both sociological methods and technological knowledge, which has been used in projects relating to energy, climate and biodiversity.


At Norion, Jesper focuses on topics such as circular economy, sustainable construction and education for sustainable development.bottom of page