top of page
Image-empty-state.png

Gert Schneider

Seniorkonsulent

M: +45 42 95 44 64

  • LinkedIn

Gert har et mangeårigt erfaringsgrundlag og kendskab til løsninger inden for spildevand og regnvand. Han har arbejdet i ind- og udland med etablering af komplekse løsninger og samarbejder, han har leveret helt konkrete spildevansløsninger til virksomheder, og han har en bred erfaringsvifte på genbrug og genanvendelse af vandressourcer. Han formår at skabe sammenhæng mellem ideoplæg, myndighedshåndtering og involvering af kunden i et værdibaseret samarbejde og ser muligheder fremfor forhindringer.


Gert løser opgaver for forsyninger, offentlige institutioner og private virksomheder med fokus på samarbejde og forståelse for alles interesser og mål. Løsningerne er altid konkrete og effektive – og ikke  mere komplicerede end nødvendigt.

Image-empty-state.png

Gert Schneider

Senior Consultant

M: +45 42 95 44 64

  • LinkedIn

Gert has many years of experience and knowledge of solutions within wastewater and rainwater. He has worked at home and abroad with the establishment of complex solutions and collaborations, he has delivered very specific waste prevention solutions to companies, and he has a wide range of experience in the reuse and recycling of water resources. He manages to create a connection between idea presentation, handling of authorities and involvement of customers in a value-based collaboration and sees opportunities rather than obstacles.


Gert solves tasks for utilities, public institutions and private companies with a focus on cooperation and understanding of everyone's interests and goals. The solutions are always concrete and effective - and not more complicated than necessary.

bottom of page