top of page
Image-empty-state.png

Elvira Borgman

Konsulent

M: +45 93 86 48 26

  • LinkedIn

Elvira er miljøkonsulent med kompetencer indenfor biodiversitets-dagsordenen, økosystem-tjenester, naturbaserede løsninger, forvaltning af natur, og friluftsliv, ofte i en nordisk kontekst. Hun arbejder blandt andet med vidensindsamling, policyanalyse, og formidling til forskellige målgrupper.


Elviras hovedfokus ligger i mødet mellem mennesker og natur, fra individ- til system-niveau, og hun bruger kvantitative og kvalitative værktøjer til at undersøge dette forhold. Hun har et solidt kendskab til landskaber, naturtyper, bæredygtig arealanvendelse, stofkredsløb og klimaforandringer. 


Elvira er cand.scient. i Naturforvaltning fra Københavns Universitet, og så har hun en bachelorgrad i Naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab.

Image-empty-state.png

Elvira Borgman

Consultant

M: +45 93 86 48 26

  • LinkedIn

Elvira is an environmental consultant with competences within the biodiversity agenda, ecosystem services, nature-based solutions, management of nature, and outdoor life, often in a Nordic context. Among other things, she works with knowledge gathering, policy analysis, and dissemination to various target groups.

Elvira's main focus lies in the meeting between people and nature, from individual to system level, and she uses quantitative and qualitative tools to investigate this relationship. She has solid knowledge of landscapes, nature types, sustainable land use, material cycles and climate change.

Elvira is a cand.scientist. in Nature Management from the University of Copenhagen, and she has a bachelor's degree in Natural Resources with a specialization in environmental science.

bottom of page