top of page
Image-empty-state.png

Caroline Tranberg Mortensen

Juniorkonsulent

  • LinkedIn

Caroline har en bachelor i Kultur- og Socialantropologi fra Universität Wien og er i gang med sin kandidat i antropologi ved Københavns Universitet.


Gennem sit studie, har Caroline tilegnet sig en bred vifte af metodiske kompetencer, både kvalitative og kvantitative, som hun anvender til at opnå dybdegående indsigt i mennesker og de sociale dynamikker, der opstår i forskellige kontekster.


Carolines primære fokus ligger på bæredygtig forretnings- og strategiudvikling, og arbejder inden for felterne cirkulær økonomi, forbrug og produktion samt turisme.

Image-empty-state.png

Caroline Tranberg Mortensen

Intern

  • LinkedIn

Caroline has a bachelor's degree in cultural and social anthropology from the University of Vienna and is working on her master's degree in anthropology at the University of Copenhagen.


Through her studies, Caroline has acquired a wide range of methodological skills, both qualitative and quantitative, which she uses to gain in-depth insight into people and the social dynamics that arise in different contexts.


Caroline's primary focus is on sustainable business and strategy development, and works in the fields of circular economy, consumption and production as well as tourism.

bottom of page