top of page
Image-empty-state.png

Amalie Engelbrecht Hansen

Konsulent

M: +45 60 95 03 17

  • LinkedIn

Amalie har en bachelorgrad i Naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab, og har læst et år på kandidaten Environmental Science: Soil Ressources and Land Use i Wien. Amalie har indgående kendskab til forvaltning af naturressourcer i en Europæisk kontekst, bæredygtig arealanvendelse, samt natur- og klimakrisen. Hendes kernekompetencer ligger indenfor stofkredsløb, klimaforandring og det bæredygtige landbrug. Amalie har bl.a. arbejdet med biodiversitet, klimatilpasning, naturkrisen, og den cirkulære dagsorden.

Image-empty-state.png

Amalie Engelbrecht Hansen

Consultant

M: +45 60 95 03 17

  • LinkedIn

Amalie has a bachelor's degree in Natural Resources with a specialization in environmental science, and studied for a year on the candidate Environmental Science: Soil Ressources and Land Use in Vienna. Amalie has in-depth knowledge of the management of natural resources in a European context, sustainable land use, and the nature and climate crisis. Her core competencies lie within material cycles, climate change and sustainable agriculture. Amalie has, among other things, worked with biodiversity, climate adaptation, the nature crisis, and the circular agenda.

bottom of page