top of page
Image-empty-state.png

Amalie Børglum Ploug Olsen

Konsulent

M: +45 60 43 72 82

  • LinkedIn

Amalie er specialiseret i cirkulære transitionsprocesser på international og national niveau, samt for SMV'er og store virksomheder. I denne forbindelse har hun særligt arbejdet med implementering af praksisser og teknologier der hæmmer drivhusgasemissioner, reducerer affaldsstrømme og fremmer recirkulering af resourcer. Amalie har efter studiet specialiseret sig i Product Service Systems i en Nordisk og international kontekst. 

Cirkulære forretningsmodeller, naturforvaltning og regulative rammebetingelser er emner af særlig interesse for Amalie. 


Amalie har en bachelor- og kandidatgrad i Teknologisk 

Samfundsvidenskabelig Planlægning (TekSam) fra Roskilde Universitet.

Image-empty-state.png

Amalie Børglum Ploug Olsen

Consultant

M: +45 60 43 72 82

  • LinkedIn

Amalie specializes in circular transition processes at international and national level, as well as for SMEs and large companies. In this connection, she has particularly worked with the implementation of practices and technologies that inhibit greenhouse gas emissions, reduce waste streams and promote recirculation of resources. After her studies, Amalie specialized in Product Service Systems in a Nordic and international context.

bottom of page