top of page
Image-empty-state.png

Ina Overgaard

Praktikant

M: + 45 30 68 34 49

  • LinkedIn

Ina har en bachelor i Bæredygtigt Design fra Aalborg Universitet, København, og er i gang med sit sidste år på kandidaten som civilingeniør inden for Sustainable Design Engineering fra samme universitet.


Via sit studie, har Ina fået kernekompetencer inden bæredygtige løsninger ud fra et socioteknisk perspektiv, som fokuserer på at forbinde mennesker med teknologier og materialer gennem designpraksis. Derudover har hun stor viden indenfor cirkulær økonomi, produktservice-systemer, innovationsteori og brugerorienteret design. Dette har givet hende en tværfaglige profil og en værktøjskasse med designmetoder til at kunne løse bæredygtige udfordringer.

Image-empty-state.png

Ina Overgaard

Intern

M: + 45 30 68 34 49

  • LinkedIn

Ina has a bachelor's degree in Sustainable Design from Aalborg University, Copenhagen, and is currently in her final year of the bachelor's degree in Sustainable Design Engineering from the same university.


Through her studies, Ina has gained core competences in sustainable solutions from a socio-technical perspective, which focuses on connecting people with technologies and materials through design practice. In addition, she has extensive knowledge within circular economy, product service systems, innovation theory and user-oriented design. This has given her an interdisciplinary profile and a toolbox of design methods to be able to solve sustainable challenges.

bottom of page