top of page
Image-empty-state.png

Anne Sofie Skov Aagaard

Praktikant

  • LinkedIn

Anne Sofie har en bachelor i Kommunikation og Digitale medier fra Aalborg Universitet CPH og er igang med sin kandidat i Sociale interventionsstudier ved RUC.


Sociale interventionsstudier er et studie, hvor man arbejder i et krydsfelt mellem sociologi, pædagogik og psykologi. Herigennem har Anne Sofie tilegnet sig viden om det at designe, gennemføre og evaluere sociale forandringsprocesser, ved brug af både kvantitative og kvalitative metoder.


Derudover har Anne Sofie arbejdet i affaldsbranchen i fire år, hvor hun har arbejdet med formidling til børn, unge og voksne.

Image-empty-state.png

Anne Sofie Skov Aagaard

Intern

  • LinkedIn

Anne Sofie has a bachelor's degree in Communication and Digital Media from Aalborg University CPH and is working on her master's degree in Social Intervention Studies at RUC.


Social intervention studies is an education where you work in a cross-field between sociology, pedagogy and psychology. Through this, Anne Sofie has acquired knowledge about designing, implementing and evaluating social change processes, using both quantitative and qualitative methods.


In addition, Anne Sofie has worked in the waste industry for four years, where she has worked with communication for stakeholders such as children, young people and adults.

bottom of page