top of page

Klima

Klima er det gennemsnitlige vejr over en længere periode, fænomener såsom temperatur, nedbør, vindforhold, havstrømme og mange flere. Klima er derfor fællesbetegnelsen for vores vejr over en længere periode. Men, vi mennesker påvirker klimaet, og siden industrialiseringen har høje drivhusgasudledning påvirket vores klima i sådan en grad, at ændringerne i klima har ekstremt alvorlige konsekvenser for vores levevilkår. Ekstreme vejrforhold, oversvømmelser og tørke har store menneskelige konsekvenser over hele jordkloden.
De helt store syndere er vores brug af fossilebrændsler til energi, der driver vores industrier, energisystemer, og transport. Derudover står landbruget og skovbrug også for store dele af udledningen.
 
Men hvad skal vi gøre ved det? Vi skal reducere vores udslip af alle syv drivhusgasser, gennem omlægning af hele samfundet – og det kommer til at kræve meget af både virksomheder, det offentlige og civilsamfundet. Det kan ske gennem nye forretningsmodeller, hvor vi ikke i lige så høj grad producere nye vare, gennem krav i offentlige udbud eller omlægning af forbrugsvaner.
 
Hos NORION er vores tilgang til klima- og klimaberegninger, at vi skal vide hvordan det står til, for derefter at finde den bedste, mest holistiske løsning for virksomheder, myndigheder, og forbrugere. Viden om hvor i værdikæden de største hotspots er, kan skabe momentum og sikre, at vi fokuserer på de mest optimale dele af værdikæden.

Hvad kan vi

NORION’s konsulenter har stor erfaring med at udarbejde klimaberegninger og analysere resultaterne, for at finde de mest drivhusgasbesparende løsninger for virksomheder og myndigheder. Klima- og klimaberegninger spiller sammen med alle andre kompetenceområder, da et af de primære formål i det bæredygtige arbejde, er at reducere vores drivhusgasudledning. I mange tilfælde arbejder NORION derfor på tværs af flere fagligheder, for både at identificere klimasynderne i værdikæden og finde frem til de rette løsninger.
 
NORION har kendskab til de mest gængse klimaberegningsmetoder, og har hjulpet mange virksomheder med baselineberegninger, for derefter at kunne analysere resultaterne og skabe egentlig forandring i virksomheden. NORION har rådgivet mange virksomhedsforløb, hvor baselineberegninger i Bæredygtig Bundlinje Værktøjet og Klimakompasset har været obligatorisk afrapportering. 

NORION tilbyder konkret rådgivning om bæredygtig forretningsudvikling for små og mellemstore virksomheder. Læs mere her om hvordan NORION kan hjælpe din virksomhed.

Forest
Aerial View of Forest

Hvad har vi lavet?

NORION har inden for de seneste år:

  • Rådgivet et hav af virksomheder gennem forskellige virksomhedsprogrammer, såsom SMV:grøn og Grøn Cirkulær Omstilling

  • Undervisning i klima- og klimaberegninger for ledige akademikere i Københavns Kommune (Københavns Kommune)

  • Undersøgelse af hvordan klima kan have en indvirkning på køn og vice versa (Nordisk Ministerråd)

  • Undersøgelse af klimabesparelser ved genbrug (Røde Kors)

"DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre [...]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"NORION har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Featured projects

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Samarbejdspartnere og kunder

bottom of page