top of page
spir_edited_edited.jpg

Konsulent eller seniorkonsulent inden for livscyklusanalyse og cirkulær økonomi

Ansøgningsfrist er d. 25 februar 2024

Har du stærke kompetencer inden for cirkulær LCA og cirkulær økonomi? Vil du være med til at udvikle og drive nationale og internationale analyser og projekter i samarbejde med engagerede og dygtige kolleger? 

 

I NORION søger vi en seniorkonsulent eller konsulent, der kan indgå i vores team af miljøplanlæggere og analytikere inden for livscyklusanalyse og cirkulær økonomi. Du vil komme til at arbejde med både policyudvikling og projekter af mere teknisk karakter og dermed være med til understøtte den nationale og internationale omstilling til et mere bæredygtigt ressourceforbrug. Vi gennemfører projekter på mange niveauer - internationalt, EU, i Norden, nationalt og på virksomhedsniveau - og du skal gerne have forståelse og interesse for miljøregulering og policyudvikling og/eller for virksomheders arbejde med grøn omstilling. Det vigtigste er, at du står på et fundament af solid faglighed, og at du er lige så optaget af at levere god kvalitet, som vi er. Vores dedikation inden for cirkulær økonomi har gjort, at vi er partner i European Topic Centre for Circular Economy, ligesom vi udfører store og komplekse CØ-projekter for både EU Kommissionen, EEA og Nordisk Ministerråd. 

I NORION er der mulighed for både at arbejde tværfagligt og for at specialisere sig i dybden. Du vil få stor indflydelse på din arbejdsdag og de projekter, du er en del af. Vi arbejder oftest på tværs af fagligheder og teams, så du vil indgå i spændende samarbejdsrelationer og afprøve din viden og metoder inden for en række forskellige bæredygtighedstemaer. Det kan eksempelvis være inden for byggeriet, tekstilområdet, fødevaresektoren eller elektronikindustrien. Vi har en stærk metodisk værktøjskasse, som vi udvikler og tilpasser det specifikke behov hos vores kunder og samarbejdspartnere, og du vil opleve, at vi altid søger at være på forkant med udviklingen og løbende videreudvikler vores metoder, så de er både anvendelige og tidssvarende. 

Kvalifikationer

Vi søger en dygtig og ambitiøs medarbejder, der har lyst til at bidrage fagligt og indgå i et positivt fællesskab.

 

Vi ser gerne, at: 

  • Du har stærk faglighed inden for cirkulær økonomi og gerne LCA-kompetencer. Vi er interesserede i at høre fra dig, uanset om du har kort eller lang erfaring. 

  • Du sætter pris på at komme i dybden med analyser og resultater. Du har samtidig et stort drive og evner at tage dine idéer og metoder fra tanke til resultat. 

  • Hvis du har mere end 5 års erfaring, ser vi gerne, at du har projektledelseskompetencer. Du lytter til kundens behov og kan omsætte dem til resultater, og du har styr på både tidsplaner og budgetter. 

  • Uagtet din anciennitet, har du har en længere videregående uddannelse inden for eksempelvis miljøplanlægning, samfundsøkonomi, statskundskab eller som ingeniør. Din erfaring er dog vigtigere end din uddannelsesretning. 

  • Du har lyst til at samarbejde med dine kolleger om at finde de bedste metoder til at løse opgaverne, og samtidig evner du at gribe en bold og arbejde selvstændigt i hverdagen. 

 

NORION tilbyder

Hos NORION er du med til at bidrage til et mere bæredygtigt samfund ved at støtte virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder i miljømæssig, social og økonomisk udvikling. Vi har arbejdet med bæredygtighed i over 30 år, og vi har et godt navn i Danmark og internationalt. Vi er 38 ansatte med miljøfaglige, antropologiske og samfundsvidenskabelige fagkompetencer, og vi kombinerer vores solide erfaring med lyst og evne til innovation og samarbejde. Du bliver en del af et dygtigt og engageret hold af kolleger med godt humør og stærke faglige ambitioner. 

Vi tilbyder en spændende og varieret hverdag med skønne kolleger og gode arbejdsforhold. Du afgør selv, om du vil arbejde fuldtid eller deltid, og du tilrettelægger selv dine mødetider. Vi har flekstid, og al eventuel overarbejde afspadseres. Vi har frokostordning, fredagsbarer og faglige arrangementer, og du får rig lejlighed til at deltage i opkvalificering og kurser efter behov. Vi gør meget ud af at holde en hyggelig og uformel omgangstone, og der er kort fra idé til handling. 

Du kan selv vælge, om du vil arbejde fra vores kontor i København, i Århus eller i Silkeborg.

 

Ansøgningsfrist og yderligere information 

Ansøgningsfristen er d. 25.02.24. Vi afholder løbende samtaler.

 

Send ansøgning og CV til bb@norion.dk. Ønskes yderligere information, kontakt adm. direktør Bjørn Bauer på 40 73 33 13 eller partner Kia Egebæk på 28 44 80 88. Vi ser frem til at høre fra dig. 

Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelse(r), karrierehistorik, og anbefalinger/referencer. 

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat. Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 6 måneder. Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

IMG_7151.jpeg

"DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre [...]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"NORION har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Samarbejdspartnere og kunder

bottom of page